Месяц: Май 2022

Խնդրում եմ էլի մեկդ իսկապես փորձեք իրենց հասկացնել, որովհետև ես տեսնում եմ, որ անկեղծորեն բարկացած են… Բայց ախր ո՞նց փորձենք հասկացնել, որ․․․

Խնդրում եմ էլի մեկդ իսկապես փորձեք իրենց հասկացնել, որովհետև ես տեսնում եմ, որ անկեղծորեն բարկացած են… Բայց ախր ո՞նց փորձենք…